Uniek concept dat HACCP normering garandeert

Uniek concept voor het portioneren van gekoelde maaltijd componenten in grootkeukens.

Concept voldoet aan de strengste HACCP normering en vergroot het werkplezier door aangename omgevingstemperatuur

  • De vloeistof gekoelde portioneerapparatuur koelt op basis van een koud vallend luchtgordijn.
  • Door te werken met  gekoelde portioneerapparatuur kan de temperatuur in de portioneer ruimte op 18 graden ingesteld worden. Deze omgevingstemperatuur maakt het portioneren in hemdsmouwen mogelijk.
  • Dit concept is in 10 west Europese landen gepatenteerd waaronder: Nl-Be-De.

  • De koelmachines voor het koelen van de koelvloeistof bevinden zich veelal in een andere ruimte of buiten.

  • Het GFDS systeem voldoet in ruime mate aan de gestelde HACCP en ARBO eisen.

  • Lage exploitatie kosten (koelt wat gekoeld moet worden en niet meer).

     

GFDS Concept

Duurzaamheid

GFDS koelt de maaltijdcomponten maar niet de gehele ruimte! Dit levert een energiebesparing en een aanzienlijk lagere CO2 uitstoot op. GFDS neemt haar verantwoordelijkheid om zoveel mogelijk duurzame producten toe te passen en gebruik van energie te beperken. De portioneerapparatuur wordt klimaat neutraal geproduceerd! Meer over meer over duurzaamheid,..

Techniek

Het systeem bestaat uit gekoelde portioneer apparatuur in de werkruimte en koelmachines die zich buiten deze ruimte bevinden. Meer over techniek,…

HACCP

De vloeistof gekoelde portioneerapparatuur van GFDS voldoet volledig aan de eisen die gesteld worden aan de temperatuur van de voedingscomponenten ( van 4° of 7°C). Meer over HACCP,….

ARBO

De afmetingen van de apparatuur voldoen aan alle (ARBO) eisen  voor wat betreft werkhoogte en reikwijdte en zijn slim ontworpen. Een voorbeeld hiervan is de van twee zijden toegankelijke onderkasten hetgeen onnodige verstoring van de portioneerwerkzaamheden voorkomt. Daarnaast produceren we graag op klant specificatie (tailor made). Meer over ARBO,….

Kostenbesparing

GFDS heeft aanzienlijk lagere exploitatiekosten dan reguliere portioneersystemen, door lagere energiekosten, geen bouwkundige aanpassingen

en betere werkomstandigheden (b.v. lager ziekteverzuim/verloop). Voor een berekening van de eigen situatie, neem contact op met GFDS.

GFDS Concept

De door GFDS ontworpen en gepatenteerde portioneerapparatuur wordt gebruikt in ruimten met een aangenaam werk temperatuur van 18°C. Dus, „portioneren in hemdsmouwen‘.
Meer over het GFDS concept,…

Laatste nieuws

Koude drager vanaf nu milieu vriendelijk

Tot nu toe hebben wij gebruik gemaakt van de koudedrager Pekasol L een monopropyleen glycol die toegelaten is in de […]

Milieu vriendelijk koelmiddel

Duurzaamheid is in onze  tijd een  onderwerp van toenemend belang als behoud voor onze planeet. Ook wij als GFDS onderkennen […]

Meer,...

Neem contact met ons op