Wettelijke normen
Om aan de wettelijke HACCP normering te voldoen dient de temperatuur van de voeding tijdens het portioneren onder de 4 of 7° C te blijven terwijl de ARBO een richtlijn hanteert waarbij de aanbevolen temperatuur van de portioneerruimte tussen de 12 en 14° C moet zijn. GFDS koelt de voeding en niet de portioneerruimte waardoor er onder ideale werkomstandigheden  geportioneerd (18° C) wordt en waardoor er  aan beide normeringen wordt voldaan.

Om aan de vernieuwde Hygiënecode ( pag 141) te voldoen dient met gebruik te maken van gekoelde portioneerapparatuur en gekoeld servies.

Procesbeheersing
De norm om gekoelde portioneerapparatuur en servies te gebruiken kan als volgt geïnterpreteerd worden:
• De ruimte waarin geportioneerd wordt, wordt op een dusdanige wijze gekoeld waardoor de temperatuur van de voedingscomponenten tijdens en aansluitend aan het portioneerproces afhankelijk van de gekozen   methode onder 4 of 7° blijft.
• Of men maakt gebruik van gekoelde portioneerapparatuur (GFDS) , servieskoeling en andere apparatuur waarbij de vereiste temperaturen tijdens en aansluitend aan het portioneerproces gerealiseerd worden terwijl de temperatuur van de portioneerruimte op ca 18° gehouden wordt.

Om Arbo technische redenen maar ook vanwege de lagere exploitatiekosten heeft het laatste model de voorkeur.