Over GFDS

GFDS gaat er in haar concept van uit dat niet de ruimte met het daarin te werk gestelde personeel gekoeld wordt maar de voedingscomponenten en serviesdelen. Om dit te realiseren wordt er gebruik gemaakt van vloeistofkoeling. Deze wijze van koelen heeft het voordeel dat de verrijdbare portioneer apparatuur eenvoudig middels snelkoppelingen losgekoppeld kunnen worden van het koelcircuit.
Het koelprincipe van de voeding berust op het feit dat koude lucht zwaarder is dan warme lucht, waardoor geforceerd circuleren van koude lucht achterwege blijft. Hierdoor wordt voorkomen dat producten tijdens het koelen gecontamineerd raken en/of indrogen.

Het toepassen van het GFDS concept ten opzichte van het nu toegepaste systeem biedt veel voordelen:

GFDS is gespecialiseerd in vloeistof gekoelde portioneersystemen voor ontkoppelde voedingssystemen ten behoeve van grootkeukens van instellingen en bedrijven. Partnership en kennisoverdracht vormen de basis van onze onderneming.

Laat uw medewerkers niet in de kou staan.
GFDS heeft als eerste gekoelde portioneer-systemen ontwikkeld voor gebruik in niet gekoelde ruimten. De portioneerwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd bij een aangename werktemperatuur van 18 graden zonder daarbij concessies te doen aan de wettelijk vereiste temperaturen die voor de voeding van toepassing zijn.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op